Nieruchomości na sprzedaż

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:

nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 476/5 o powierzchni 175 m2
nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 476/6  o powierzchni 86 m2
– nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 476/7 o powierzchni 98 m2
Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.

– nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Borowa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 25 o powierzchni 0,12 ha;
– nieruchomość niezabudowaną rolną położoną w obrębie Piekary, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 399 o powierzchni 1,02 ha;
– nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Parzniewice Duże, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 308  o powierzchni 0,12 ha.
Sprzedaż odbędzie się w formie przetargowej.

Przedmiotowe nieruchomości są opisane w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5 i w załączeniu.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 54_2023 575 KB 157
2 pdf Zarządzenie 55_2023 649 KB 97
3 pdf Zarządzenie 56_2023 1 MB 86
4 pdf Zarządzenie 60_2023 692 KB 90