Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy oficjalnie w Parzniewicach

Strażacy stoją przy nowym, udekorowanym wstążkami wozie bojowym

Jednostka KSRG OSP w Parzniewicach ma nowy, doskonale wyposażony wóz ratowniczo-gaśniczy. Jego oficjalne przekazanie do użytkowania odbyło się 24 września, a świętowali nie tylko strażacy, ale i mieszkańcy okolic oraz wszyscy, którzy mieli swój udział w pozyskaniu i sfinansowaniu auta. To kolejne nowe auto na wyposażeniu strażaków z gminy Wola Krzysztoporska.

Uroczystości rozpoczął przemarsz jednostek prowadzonych przez Orkiestr Dętą z Gomulina i msza święta w intencji strażaków. Tuż po niej oddziały przeszły na plac przed strażnicą OSP, gdzie komendant Gminnego Oddziału ZOSP RP druh Mirosław Jakubczyk złoży meldunek prezesowi ZOW ZOSP RP w Łodzi nadbrygadierowi Tadeuszowi Karczowi, a wszystkich przybyłych powitał prowadzący uroczystość druh OSP Parzniewice i jednocześnie zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska Mieczysław Warszada. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt, po czym wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek w asyście komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Pawła Deli, nadbrygadiera Tadeusza Karcza, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dariusza Pytki i reprezentującej ministra rolnictwa Grażyny Wójcik przekazał oficjalnie kluczyki do nowego samochodu naczelnikowi OSP Parzniewice Sławomirowi Ogrodnikowi. Ten z kolei wręczył je kierowcy druhowi Piotrowi Dzitkowskiemu, a poświęcenia nowego auta dokonał proboszcz parafii Parzniewice ks. Antoni Góra.
Historię determinacji i starań o nowy wóz oraz finansowe wsparcie przedstawił dh Marcin Krzesiński. A warto przypomnieć, że auto kosztowało 1.100.000 zł, w tym środki ministerialne przekazane za pośrednictwem PSP to 400 tys. zł, a pieniądze z budżetu gminy Wola Krzysztoporska to 700 tys. zł. Dodatkowo pozyskano także 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za które kupiono bardzo potrzebne wyposażenie w postaci ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego (pełna historia starań o nowy wóz poniżej).
– Ten dzień to dla mnie równie jak dla was, drodzy druhowie, wielkie przeżycie, ponieważ starania, wasze marzenia i ten piękny, tak długo oczekiwany wóz bojowy był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem – mówił, gratulując strażakom, wójt Roman Drozdek. – Bez udziału wielu wymienianych dziś osób na pewno to w pełni uzasadnione marzenie jednostki by się nie zrealizowało. Ale, znając wasze zaangażowanie, zrobiliśmy wszystko, aby to ministerialne wsparcie finansowe trafiło właśnie do Parzniewic. Docenić trzeba także organ uchwałodawczy, czyli Radę Gminy Wola Krzysztoporska, która zdecydowała, by środki z budżetu gminy popłynęły na ten cel. Można powiedzieć, że to bardzo duże pieniądze, ale pieniądze niezmarnowane, bardzo dobrze zainwestowane, które dadzą gwarancję nie tylko wam – druhom strażakom, by bezpiecznie wykonywać służbę, ale przede wszystkim by nasza wspólnota czuła się bezpiecznie – mówił wójt Roman Drozdek. Gratulacje złożyli strażakom także przybyli goście, a druhowie dziękowali wszystkim, którzy pomogli zdobyć nowy wóz, ale też tym, którzy na co dzień wspierają jednostkę.

Uroczystość przekazania wozu stała się także okazją do wręczenia medali i odznaczeń strażakom z OSP Parzniewice.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Longin Dukowicz.

Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
dh Ryszard Biegański
dh Mariusz Mision
dh Piotr Kurzydlak
dh Marcin Krzesiński
dh Rafał Sadowski
dh Szymon Stemplewski
dh Tomasz Witkowski

Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali:
dha Małgorzata Ogrodnik
dha Magdalena Witkowska
dh Jerzy Krzesiński
dh Piotr Witkowski

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:
dh Dawid Augustyniak
dh Jakub Augustyniak
dh Piotr Dzitkowski
dh Tomasz Dzitkowski
dh Dominik Grzybowski
dh Daniel Rybak
dh Sławomir Woźniak

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej nadało odznakę za wysługę lat, a otrzymali je:
dh Longin Dukowicz (40 lat)
dh Jerzy Krzesiński (40 lat)
dh Sławomir Ogrodnik (35 lat)
dh Ryszard Biegański (35 lat)
dh Henryk Gręda (30 lat)
dh Grzegorz Barczyk (30 lat)
dh Marcin Krzesiński (25 lat)
dh Szymon Stemplewski (25 lat)
dh Piotr Kurzydlak (20 lat)
dh Rafał Krawczyk (20 lat)
dha Małgorzata Ogrodnik (10 lat)
dha Magdalena Witkowska (10 lat)
dh Mariusz Mision (10 lat)
dh Dawid Augustyniak (10 lat)
dh Jakub Augustyniak (10 lat)
dh Piotr Dzitkowski (10 lat)
dh Tomasz Dzitkowski (10 lat)
dh Rafał Sadowski (10 lat)
dh Mieczysław Warszada (10 lat)
dh Tomasz Witkowski (10 lat)
dh Sławomir Woźniak (10 lat)

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, a po niej na zebranych czekał poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Parzniewice i Pawłów.

***

Historia pozyskania auta bojowego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach powstała w 1907 r. W swojej ponadstuletniej historii miała wiele aut bojowych. Po wojnie był ciężarowy ford pozyskany z tzw. UNRRY, żuki, star 20, star 25, star 244. W Parzniewicach służył również policyjny star z armatką wodną.
W 1992 roku do jednostki trafił star 244, przekazany przez ówczesną Rejonową Komendę Zawodowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Wóz ten służył bardzo długo, bo aż do roku 2018. W tym czasie poczyniono kroki, aby jednostka wstąpiła w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zaczęto kompletować sprzęt i wyposażenie, które było niezbędne do spełnienia normatywu Komedy Głównej. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Romana Drozdka, druhowie z jednostki OSP Wola Krzysztoporska w 2018 roku użyczają OSP Parzniewice wóz ratowniczo-gaśniczy mercedes Atego, a parzniewicki star zostaje przekazany do jednostki w Bogdanowie.
Dnia 10 grudnia 2017 jednostka decyzją Komendanta Głównego PSP zostaje włączona do struktur KSRG. Posiadanie własnego wozu bojowego staje się największym marzeniem druhów z Parzniewic.

– Po wielu latach wyczekiwania w listopadzie 2021 roku pojawia się nadzieja na zrealizowanie tego marzenia za sprawą ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji programu zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Kwota dofinansowania to 400.000 zł, czyli 50% kosztów zakupu. Bezwzględny warunek złożenia wniosku to złożenie oświadczenia o dysponowaniu pozostałą kwotą, której oczywiście nie mieliśmy. Z pomocą przychodzi jednak wójt gminy Wola Krzysztoporska pan Roman Drozdek, udzielając nam promesy na dofinansowanie drugiej połowy samochodu i umożliwiając złożenie wniosku aplikacyjnego – mówi druh Marcin Krzesiński. – Nadchodzi dzień 19.01.2022 r., kiedy to minister Maciej Wąsik zatwierdza listę jednostek z dofinansowaniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego. Na miejscu 147 tejże listy znajduje się nasza jednostka.

Dnia 22 marca 2022 r. jednostka podpisuje umowę z Komendą Główną PSP na dofinansowanie zakupu samochodu – kwota dofinansowania 400.000 zł. Największe marzenie strażaków zaczęło się spełniać.

– Z wielkim entuzjazmem przystąpiliśmy do procedury związanej z zakupem i dość szybko okazało się, że założony koszt zakupu 800.000 zł okazał się mocno niedoszacowany. Dynamiczna sytuacja na rynku, problemy z dostępnością podwozi samochodowych, wynikające z wojennej zawieruchy na wschodzie, spowodowały nieprzewidziany wzrost kosztów o kolejne 300.000 zł, których pozyskanie wydawało się niemożliwe. W miejsce początkowego entuzjazmu, zaczęło wkradać się zwątpienie. Z pomocą po raz kolejny przyszedł jednak pan wójt Roman Drozdek, który wspólnie z Radą Gminy podjął intensywne działania w kierunku zwiększenia poziomu dofinansowania gminy w stosunku do pierwotnie deklarowanego. Jak skuteczne to były działania niech świadczy fakt, że już 7 czerwca 2022 roku jednostka podpisuje umowę z gminą Wola Krzysztoporska na dofinansowanie w kwocie blisko 700.000 zł – dodaje Marcin Krzesiński.
W czerwcu zostaje ogłoszone postępowanie przetargowe, w którym zostaje wyłoniona firma na dostawę wozu. W dniu 14.06.2022 zostaje podpisana umowa z firmą Moto Truck na wykonanie wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Koszt zakupu to 1.100.000 zł.
– Następuje długo wyczekiwany czas do odbioru samochodu. Czas ten został jednak przez nas dobrze spożytkowany, bo wykorzystaliśmy go na pozyskanie dodatkowych środków na zakup samochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł. Dzięki tej kwocie udział gminy Wola Krzysztoporska został pomniejszony do 600.000 zł. Zaoszczędzone 100.000 zł samorząd gminy Wola Krzysztoporska przeznacza na zakup równie długo wyczekiwanego przez nas ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego firmy Lucas – dodaje Marcin Krzesiński.

I nadchodzi dzień 30 października 2022 r., kiedy to delegacja jednostki udaje się do siedziby firmy Moto Truck w Kielcach, gdzie po przeszkoleniu odbiera samochód, aby późnym wieczorem w świetle rac i sztucznych ogni wjechać na plac przy remizie, gdzie czekają licznie zebrani mieszkańcy Parzniewic.

Prezentowany samochód ratowniczo gaśniczy to MAN TGM 18.320 z napędem 4×4 na pojedynczym ogumieniu. Na wyposażeniu wozu znajdują się: zbiornik wody o pojemności 4000, zbiornik środka pianotwórczego o poj. 400 litrów, autopompa o wydajności 2960 litrów na minutę, wciągarka linowa, maszt oświetleniowy, drabina dw10, ciężki zestaw ratownictwa technicznego firmy Lucas, zestaw PSP R1, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych, 4 latarki akumulatorowe, zestaw elektronarzędzi z akcesoriami, najaśnica przenośna, pompa szlamowa, pompa pływająca, agregat prądotwórczy, piły do cięcia drzewa, piła ratownicza, przecinarka do stali i betonu, opryskiwacz spalinowy, zestaw gaśnic, zestaw narzędzi burzących, kombinezony na szerszenie, armatura wodna.

– Dzisiaj, dysponując takim sprzętem, ze spokojem spoglądamy w przyszłość jednostki, pokładając przy tym nadzieję na kontynuowanie przyjaznej polityki państwa i samorządu wobec strażackiego, ochotniczego ruchu – dodaje druh Marcin Krzesiński.

Na zdjęciach uczestnicy uroczystości przekazania wozu bojowego Jednostce KSRG OSP Parzniewice – druhowie, drużyna młodzieżowa, zaproszeni goście, mieszkańcy Parzniewic.

Fot. Anna Wiktorowicz