Ogólnopolska akcja „Żonkile” także Bujnach

uczniowie z przypiętymi żółtymi żonkilami

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach 18.04.2023 r wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile” pod patronatem Muzeum Żydów Polskich Polin, upamiętniając w ten sposób 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wydarzenie to było największym żydowskim ruchem powstańczym w okupowanej Europie. Walki w getcie zostały zakończone 16.05.1943 r., kiedy Niemcy wysadzili budynek Wielkiej Synagogi przy ul. Tłomackie. Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci, szacunku i nadziei, której ludność żydowska tak brutalnie została pozbawiona.
Kwiaty te związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta i do końca życia przychodził pod pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, by oddać hołd Poległym. Wraz z nim pod pomnik przychodzili inni z żółtymi żonkilami. Od tej pory kwiaty te stały się nierozerwalnie związane z tamtym wydarzeniem.
Projektowi edukacyjnemu „Żonkile” od początku towarzyszyło hasło „Łączy nas pamięć”. Podkreśla ono znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami, a także kształtuje naszą tożsamość narodową.
W ramach akcji „Żonkile” cykl wykładów dla uczniów szkoły zaprezentował zaprzyjaźniony ze szkołą historyk z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim dr Maciej Hubka. W pierwszej części przedstawił okoliczności wybuchu powstania, sytuację ludności żydowskiej w okupowanym kraju oraz skutki tego powstańczego zrywu.
Druga część, w oparciu o dokumenty archiwalne, poświęcona była powstaniu i organizacji pierwszego getta na ziemiach polskich w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykład zakończyła projekcja filmu pt. „Nie było żadnej nadziei”.
W 2023 r. kampania „Żonkile” odbywa się w ramach całorocznego programu Muzeum Polin „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”.
Uczniowie Zespołu Szkół CKZ w Bujnach nie są obojętni i godnie uczcili pamięć Poległych. W akcji „Żonkile” wzięła udział młodzież z klas I LOP, I OPW, I TL, II OPW, II LOP, III OPW, III LOP.

Fot. ZS CKZ Bujny