OSP Parzniewice znów w Krajowym Systemie?

Komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych, naczelnik OSP Parzniewice Sławomir Ogrodnik oraz wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują trójstronne porozumienie.
Komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych, naczelnik OSP Parzniewice Sławomir Ogrodnik oraz wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują trójstronne porozumienie.

Czy OSP Parzniewice nadal będzie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym? 9 września podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Komendą Miejską PSP w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowaną przez mł. bryg. Jakuba Rytycha i w obecności zastępcy komendanta brygadiera Jana Mielczarka, gminą Wola Krzysztoporska reprezentowaną przez wójta Romana Drozdka i OSP Parzniewice reprezentowaną przez prezesa OSP Henryka Grędę i naczelnika OSP Sławomira Ogrodnika.

Porozumienie podpisano w związku z upływem trzyletniego okresu (2017 – 2020) obecności OSP Parzniewice w KSR-G. Aby jednostka z Parzniewic mogła nadal funkcjonować w ramach systemu, potrzebna jest jeszcze (oprócz podpisanego trójstronnego porozumienia) opinia komendanta wojewódzkiego i decyzja komendanta głównego PSP. Taka decyzja powinna zapaść do końca tego roku.
Działalność jednostki docenił komendant PSP w Piotrkowie Jakub Rytych, dziękując nie tylko za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale i intensywną pracę ze strażacką młodzieżą widoczną nawet na szczeblu krajowym (I miejsce w Zawodach Halowych Dziecięcych Drużyn Pożarniczych).
Jednostkę nadal obiecał wspierać wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.