Planują organizację warsztatów pieczenia chleba

Koło Gospodyń Wiejskich w Blizinie ubiega się o grant, by przeprowadzić warsztaty pieczenia chleba. A pomaga mu w tym Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, który zadeklarował swoje partnerstwo w realizacji pomysłu.

– Wspólnymi siłami stworzyliśmy projekt, który dotyczy współorganizacji warsztatów pieczenia chleba połączonych z występami artystycznymi – mówią Kamila Kaczorowska z KGW Blizin i Jolanta Kołacińska z GOK.
Zadanie pt. „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i tradycji regionalnych”, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez LGD „Bu-duj Razem”, zostanie zrealizowane w październiku tego roku. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy miejscowości Blizin oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy.
Zabiegająca o grant sołtys wsi Blizin Kamila Kaczorowska zaprezentowała przy okazji pracy nad wnioskiem elegancki sposób noszenia gumowych rękawiczek z „ perłową” bransoletką (na zdjęciu). – Takie pomysły oraz humorystyczny dystans w obecnej sytuacji, kiedy już wszyscy jesteśmy zmęczeni różnymi zakazami, są bezcenne – dodaje J. Kołacińska.
Fot. GOK Wola Krzysztoporska