Nie będzie wody w Krzyżanowie, Piaskach i Glinie

przerwa w dostawie wody

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu 21.03.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

– Krzyżanów,
– Piaski,
– Glina.

Przewidywany czas przerwy:
godz. 8:00 – 15:00 (7 godzin)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.