Pomoc dla producentów czarnej porzeczki

Uwaga! Została uruchomiona pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki. Nabór wniosków tylko do 30 września.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 2015 r. poz. 1345) została uruchomiona pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki.

Termin naboru wniosków: 10.09.2015 r. – 30.09.2015 r.
Wysokość pomocy: 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2015 roku upraw czarnej porzeczki.

Do wniosku dołącza się:

1. Oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (wzór w załączeniu).

2. Oświadczenie rolnika o powierzchni owocujących w 2015 r. upraw porzeczki czarnej, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej.