Ponad 2,5 mln dofinansowania na drogę w Glinie

Droga asfaltowa, w oddali zabudowania

Trzy kilometry drogi zupełnie nowej jakości – z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, a przy okazji rozbudowany wodociąg – to olbrzymi projekt dotyczący odcinka drogi od miejscowości Glina do granic Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała na przebudowę drogi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Drugie tyle będzie musiała dołożyć z własnego budżetu, a realizacja zadania zakończy się w roku 2023.

„Przebudowa drogi gminnej nr 110457E w miejscowości Glina w gminie Wola Krzysztoporska” – tak brzmi oficjalnie nazwa zadania, które – jak wstępnie oszacowano – kosztować ma 5.113.247 zł. Na jego realizację Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (którego lokalnym dysponentem jest Urząd Wojewódzki w Łodzi) w wysokości nie większej niż 2.556.623 zł (nie większej, bo po przetargu kwota może się zmienić, jednak nie może stanowić więcej, niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania).
Na co możemy liczyć w ramach realizacji tego zadania? Planowana do przebudowy i rozbudowy droga gminna nr 110457E ma charakter drogi łączącej miejscowości gminy Wola Krzysztoporska (m.in.: Glinę, Piaski, Krzyżanów) z Piotrkowem Trybunalskim. Odcinek drogi objętej wnioskiem ma długość 3,012km i jest powiązany na swojej długości z drogą powiatową nr 1913E oraz drogami gminnymi: nr 110479E w m. Glina, nr 110480E w m. Gąski, nr 110478E i nr 110477E w m. Bujny. Jak widać więc mieszkańcy tych miejscowości mogą liczyć na lepszą, bardziej komfortową komunikację nie tyko z Piotrkowem Trybunalskim, ale i pomiędzy poszczególnymi sołectwami. Poprawiona zostanie geometria jezdni i skrzyżowań (w tym celu konieczny będzie podział i wykup niektórych przylegających do drogi działek). Na części długości szerokość pasa drogowego wymagała będzie dostosowania do odpowiednich parametrów, a więc drogę trzeba będzie przebudować i rozbudować. W terenie zabudowanym przewidziane jest oświetlenie uliczne.
Na poprawę warunków komunikacji i bezpieczeństwo mogą liczyć nie tylko kierowcy, ale i piesi czy też miłośnicy rowerów i rekreacji różnego typu. Wzdłuż drogi powstanie bowiem nie tylko chodnik, ale i ścieżka rowerowa. Pojawią się także zjazdy do posesji i zatoki autobusowe.
Podsumowując ten duży projekt, do wykonania będzie: 15.500 m2 nawierzchni jezdni, 2900 m2 powierzchni zjazdów, 12.000 m2 chodnika i ścieżki rowerowej oraz 1200 m2 poboczy utwardzonych kruszywem.
Już poza głównym projektem drogowym (i za dodatkowe środki) przebudowana i rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowości Glina o szacunkowej długości 1.720 m.
Całość przeprowadzona zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać kompletną dokumentację projektową dla zadania, a później przeprowadzić roboty budowlane i uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Przetarg został ogłoszony 24 czerwca, a na jego rozstrzygnięcie możemy liczyć po 20 lipca 2020. Prace natomiast mają się zakończyć we wrześniu 2023 r.