Epidemia: Na co mogą liczyć mieszkańcy gminy

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA INFORMUJE o szczególnych formach udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w gminie Wola Krzysztoporska.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie w postaci:
a) zapewnienia i dostarczania posiłku lub produktów spożywczych;
b) zakupu i dostarczania leków oraz innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;
c) specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
d) pomocy rzeczowej w postaci maseczek ochronnych.
Pomoc wskazana pkt. a) i b) jest udzielana z uwzględnieniem przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Dla osób niespełniających kryteriów wskazanych w przepisach o pomocy społecznej, odbywać się ona będzie za zwrotem kosztów przez Wnioskodawcę.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w gminie Wola Krzysztoporska następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy wskazanej w pkt a-c) w formie:
– elektronicznej na adres: gops@wola-krzysztoporska.pl
– telefonicznie: 44-616-32-84

Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie pomocy wskazanej w pkt d)
– elektronicznej na adres: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
– telefonicznie: 44-616-39-61

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc wniosek 39 KB 365