ARiMR zmienia zasady pracy!

Ważne dla rolników! w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia zasady pracy i sposób składania wniosków. Nowością jest wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego przy płatnościach obszarowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość mailową Wnioskodawca powinien przesłać na adres e-mail biura powiatowego właściwego ze względu na jego adres zamieszkania.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY w BIURZE POWIATOWYM ARiMR w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych – jednostka pracuje bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki BP ARiMR (informacja IRZ: 44 635 79 08, 44 635 79 31; informacja odnośnie płatności: 44 645 21 51, 44 635 79 34; informacja BWI: 44 635 79 38; adres e-mail: bp088_kancelaria@arimr.gov.pl);

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w siedzibie BP ARiMR udostępniona została wrzutnia / urna, w której należy pozostawić dokumenty / wnioski / oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet.

  1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
  2. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez: – pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, – wysłanie pocztą,

– złożenie poprzez platformę ePUAP,

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN… – SKŁADAMY DO 15 KWIETNIA 2020 r.

 Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy (dane potrzebne do logowania można uzyskać telefonicznie od pracowników BP ARiMR w Piotrkowie Tryb.).

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy). Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że:

W przypadku składania nowych zgłoszeń bydła do rejestru – zgłoszeń należy dokonywać:

  1. z wykorzystaniem Portalu IRZplus, zaznaczając przesłanie paszportu za pośrednictwem poczty;
  2. w formie papierowej za pośrednictwem „poczty”, zaznaczając na druku Odbiór paszportu – za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego;

Na adres kancelarii biura powiatowego należy przesłać potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie i za przesłanie paszportu. Pozwoli to Agencji na wydanie paszportu bydła bez konieczności wizyty zainteresowanego w biurze powiatowym. Razem z potwierdzeniem należy wysłać na adres-mail oświadczenie, że wyrażacie Państwo zgodę na wysłanie paszportu pocztą. Agencja po otrzymaniu w/w potwierdzenia wyśle paszporty na wskazany adres.