Z życzeniami i o inwestycjach na Dzień Sołtysa

Były najlepsze życzenia z okazji obchodzonego niedawno Dnia Sołtysa, ale i sporo informacji o tegorocznych inwestycjach gminnych, o funduszu sołeckim i miejscu, w którym odbędą się tegoroczne dożynki. 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie władz gminy Wola Krzysztoporska z sołtysami.

O najważniejszych inwestycjach opowiedział sołtysom wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Tą największą będzie kolejny, IV już etap kanalizowania gminy, na który udało się pozyskać ok. 13 mln unijnych środków. Cała inwestycja warta ok. 24 mln zł ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku, a nowe odcinki kanalizacji powstaną w Woli Krzysztoporskiej, Kacprowie, Radziątkowie, Wygodzie, Gąskach i Bujnach.
Powstaną też kolejne place zabaw i siłownie napowietrzne – w najbliższym czasie w Oprzężowie i Borowej. Sporo funduszy skierowanych zostanie też na drogi. Największa pula (bo ponad 1,5 mln zł) trafi na modernizację drogi powiatowej Piotrków – Jeżów w ramach pomocy powiatowi piotrkowskiemu. Około 490 tys. zł przeznaczonych zostanie na drogi gminne.
Termomodernizacji poddawane są kolejne budynki gminne (Urząd Gminy, Dom Ludowy w Kacprowie, budynek komunalny przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej). Powstaną także nowe obiekty – domy ludowe w Rokszycach i Gąskach.
Ale nie tylko o inwestycjach była mowa. O zgubnych skutkach źle przeprowadzanych oprysków przede wszystkim dla pszczół, ale także dla ludzi opowiedział sołtysom sekretarz gminy Dominik Ambrozik. Warto przypomnieć, że zabronione jest wykonywanie oprysków w godzinach lotów pszczół, a łamanie tego zakazu zagrożone jest nie tylko mandatem, ale i utratą dopłat bezpośrednich przez rolników.
O nadchodzących zmianach w segregacji śmieci i planowanych niewielkich korektach w cenie wody i ścieków mówił z kolei zastępca wójta Mieczysław Warszada. Poinformował także sołtysów, że w związku ze zmianami w przepisach o obrocie ziemią mogą się do nich zgłaszać rolnicy, którzy potrzebować będą potwierdzenia, że osobiście prowadzą gospodarstwo rolne. Przypomniał także o wciąż obowiązującym nakazie trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach ze względu na wciąż aktualne zagrożenie ptasią grypą.
O kondycji gminnych finansów mówił z kolei skarbnik gminy Wiesław Jagiełło. Wyzwaniem będzie planowana budowa kanalizacji, w związku z czym trzeba będzie zaciągnąć pożyczkę na część wkładu własnego. Nadal jednak zadłużenie gminy na koniec tego roku powinno pozostać na bezpiecznym poziomie.
O dopłatach bezpośrednich i rodzajach wsparcia dla rolników (np. na restrukturyzację małych gospodarstw – wnioski należy składać od 30 marca w ARiMR, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) opowiedziała natomiast Anna Pietraszko, kierownik piotrkowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Sołtysi z kolei jednogłośnie zdecydowali, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w miejscowości Piekary. Większością głosów podjęli też decyzję, aby rekomendować Radzie Gminy niewyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2018.
A na koniec, z okazji obchodzonego niedawno Dnia Sołtysa, najlepsze życzenia uzupełnione drobnymi upominkami złożyli przedstawicielom sołectw przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka i wójt Roman Drozdek.