PUP wesprze dojrzałych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt „Dojrzały przedsiębiorca”, który jest dofinansowany z funduszy europejskich.

PUP wesprze dojrzałych przedsiębiorców. Celem projektu „Dojrzały przedsiębiorca” jest zwiększenie liczby trwałych, nowo powstałych przedsiębiorstw w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim.
Projekt jest skierowany do osób po 29. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te muszą należeć do jednej z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie przewidziano też różnego rodzaju formy wsparcia:
– szkolenie – „ABC przedsiębiorczości”,
– wsparcie doradcze,
– dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości 22 700,00 zł.

TERMIN REKRUTACJI OSÓB ZAINTERESOWANYCH:
15.07.2016 – 29.07.2016

Biuro Projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27 pok. 34
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2016 do 31.01.2018
Tel. 44 649 53 44 wew. 160, e-mail lopi@praca.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie puppiotrkow.pl.