Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
– z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 15 znajdujący się w budynku przy ulicy Kościuszki 11 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu. Przedmiotowa nieruchomość została szczegółowo  opisana w wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 616 39 82.