Stażyści poszukiwani

kobieta przy komputerze

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że przyjmie dwóch (2) bezrobotnych absolwentów na staż w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska na okres 5 miesięcy na stanowisko pracy „pomoc administracyjna”.

Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska prosimy o kontakt pod numerem telefonu 44-616-39-86.
Kandydat na staż powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Podanie i CV należy złożyć w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w terminie do dnia 20 lutego 2021 roku.