Strażacy z gminy Wola Krzysztoporska podsumowali rok

strażacy podczas zebrania

W ilu akcjach brali udział strażacy, jakie środki przeznaczyła gmina na ich działalność, jakie są plany na przyszłość? 15 kwietnia w Rokszycach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP OSP Wola Krzysztoporska. Poprzedziły je spotkania sprawozdawcze w jednostkach, a tych w gminie Wola Krzysztoporska jest aż 16. Ich działalność, usprzętowienie i rozbudowa potrzebnej strażakom infrastruktury kosztowała gminę niemal 3 mln zł.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było uzyskanie przez Zarząd Gminny OSP Wola Krzysztoporska absolutorium za działania w ubiegłym, 2022 roku. Nim się to jednak stało, działalność podsumował prezes Zarządu Gminnego OSP druh Wojciech Kamiński.
Co wiemy o naszych strażakach? W 16 jednostkach na terenie gminy mamy ich 543 (licząc nie tylko tych czynnych, biorących udział w akcjach, ale także honorowych). Cieszyć może także zaangażowanie młodzieży. W sześciu jednostkach funkcjonują bowiem młodzieżowe drużyny pożarnicze, a w Parzniewicach także drużyna dziecięca „Czerwone Strzały”. Przy OSP działają także kluby honorowych dawców krwi (Rokszyce, Gomulin, Wola Krzysztoporska) i dwie orkiestry dęte – w Gomulinie i w Bogdanowie. Na wyposażeniu strażaków jest aż 19 samochodów (w tym 18 ze zbiornikami wodnymi), a na rok 2023 przewidziano zakup dwóch nowych średnich samochodów – dla OSP Bujny i OSP Krężna. Zdecydowaną część kosztów ich zakupu mają pokryć środki z budżetu gminy.
Trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i to one najczęściej wyjeżdżały do pożarów i tzw. miejscowych zagrożeń. A są to: OSP Wola Krzysztoporska (96 wyjazdów), Parzniewice (45) i Gomulin (44). Z przykrością trzeba stwierdzić, że gmina Wola Krzysztoporska i Rozprza, to dwie gminy w powiecie piotrkowskim, gdzie w 2022 r. było najwięcej pożarów – aż 65. Poza tym odnotowano u nas także 172 miejscowe zagrożenia, 17 fałszywych alarmów. Te działania pożarnicze podsumował komendant gminny OSP druh Mirosław Jakubczyk.
Rok 2022 był też czasem powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania po pandemicznej przerwie. Strażacy brali udział w zawodach pożarniczych (te gminne odbyły się w 2022 r. w Rokszycach, a w 2023 zaplanowano w Mąkolicach), uroczystościach strażackich (100-lecie OSP Krężna), gminnych (Święto Gminy, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości), sołeckich (festyny, pikniki) i kościelnych. Strażacy angażowali się także w akcje pomocowe (zbiórki i pomoc Ukrainie łącznie z przekazaniem samochodu; akcje dla pogorzelców).
Działalność strażaków nie byłaby jednak w pełni możliwa, gdyby nie sprzęt, infrastruktura, szkolenia, badania, ubezpieczenia, ekwiwalenty wyjazdowe – a te zapewnić musi gmina. W roku 2022 na działalność strażacką w gminie Wola Krzysztoporska wydano 2.785.000 zł.
To trudne i wymagające zadnie samorządu podsumował wójt gminy Wola Krzysztoporska i jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Roman Drozdek.
– Jestem dumny, że pod względem działalności jednostek, ich usprzętowienia i zapewnieni infrastruktury jesteśmy liderem w powiecie, a może i w województwie. To zasługa wasza, waszego poświęcenia i służby, ale też przy ogromnym wsparciu samorządu gminy, który co roku przeznacza duże środki, by zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania strażakom. Powoli domykamy sprawę zakupu nowych samochodów dla jednostek (w tym roku Bujny i Krężna) i ta ilość w zupełności zaspokoi potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na terenie całej naszej gminy. Większa ich liczba to byłyby dodatkowe, nieracjonalne koszty zwiększające tzw. wydatki bieżące budżetu, na co w dzisiejszych czasach galopującej inflacji pozwolić sobie nie możemy. Musimy pamiętać, że budżet gminy mamy jeden – na oświatę, drogi, kanalizację, inwestycje sołeckie – przypominał wójt Roman Drozdek.
O rosnących kosztach utrzymania jednostek mówił także inspektor ds. OSP Urzędu Gminy Jan Czubała, przypominając chociażby o kilkukrotnym wzroście cen nie tylko sprzętu, ale i badań lekarskich czy ubezpieczeń.
Na koniec strażacy udzielili absolutorium Zarządowi Gminnemu OSP Wola Krzysztoporska, a okazją do rozmów o planowanych przedsięwzięciach był wspólny obiad przygotowany przez panie z KGW Rokszyce z przewodniczącą Katarzyną Jarosińską na czele.
Fot. A. Wiktorowicz