SZLACHETNA PACZKA zaprasza wolontariuszy!

I ty możesz pomóc potrzebującym! Jak? Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki!

W tym roku Paczka po raz kolejny walczy o świat, w którym nie ma miejsca na biedę. Do pokonania biedy nie wystarczy dobra wola. Potrzebni są wolontariusze, czyli SuperW. Wolontariusze podejmują wyzwanie, docierają do rodzin i dzieci, które straciły wiarę w lepsze jutro. Dzięki nim potrzebujące rodziny włączone do Paczki uczą się wygrywać!

Leć walczyć z biedą

SuperW to wyższa jakość zaangażowania w wolontariat. SuperW Paczki przekracza swoje granice, odwiedza potrzebujących w ich domach i podejmuje decyzję o włączeniu do projektu. Pomaga tym, którzy czują się bezradni, opuszczeni i nieważni.
– Wolontariusz to absolutnie kluczowa osoba w projekcie. Bez niej nigdy nie dotrzemy do rodzin i nie damy im szansy na zmianę – dodaje Oskar, lider Szlachetnej Paczki w Piotrkowie Trybunalskim i okolicy.

Paczka jednoczy naprawdę

Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580 rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, w rejonie piotrkowskim udało się pomóc 49 rodzinom. XIV edycja Paczki zjednoczyła ponad milion osób w całym kraju – potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu, a to już ponad 2,5% Polaków!
Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Dołącz do Drużyny na: www.superw.pl

Kontakt:
Oskar Kuliński – 503 418 847
Sylwia Warpas-Janus – 533 173 248