Uczniowie z Bujen „włączeni” w sztukę

Uczniowie podczas wykładów i warsztatów w Łodzi

Uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach brali udział w projekcie „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”.

W ramach projektu uczniowie odbyli 3 wycieczki – spotkania studyjne do Pałacu Poznańskich w Łodzi, podczas których brali udział w wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki, Muzeum Miasta Łodzi, warsztatach plastycznych prowadzonych przez pracowników Muzeum Miasta Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych. Zwiedzali także Pałac Poznańskich. Wycieczki odbyły się w dniach 06.04, 27.04. i 3.05.2022 roku.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, czym jest awangarda, poznali główne nurty w sztuce XX i XXI w., wysłuchali wykładu o Władysławie Strzemińskim.
Szkoła otrzymała dostęp do platformy UŁ, na której zamieszczono serię 27 wykładów dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki i architektury.
– Celem przystąpienia do projektu było rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia. Rozwijanie kreatywności, zdolności wyrażania siebie i swoich emocji, rozwijanie możliwości innowacyjnych oraz tworzenia prac nowych, oryginalnych – mówi koordynator projektu Elżbieta Przybył z SP w Bujnach.
Projekt został doceniony i jest promowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Sztuka dostępna – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl) i Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Fot. SP Bujny