Uwaga! Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

beczka do wywozu nieczystości
Fot. Pixabay.com

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar, informuję że Zarządzeniem z dnia 01 czerwca 2023 r. został przyjęty plan kontroli, na postawie którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Kontroli podlegać będą dowody uiszczenia opłat za ww. usługi z ostatnich 12 miesięcy.

Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Gminy zostały zobowiązane prowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy co najmniej raz na dwa lata. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, powinni spodziewać się kontroli w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Poniżej przedstawiamy plan kontroli:

PLAN KONTROLI

Lp. Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Kontrolujący Termin kontroli
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Pawłów Dolny, Pawłów Górny,) Pawłów Dolny – 26

Pawłów Górny- 51

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska czerwiec 2023 r.
2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Parzniewice) Parzniewice – 217

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska lipiec 2023 r.
3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Parzniewiczki, Piaski) Parzniewiczki – 55

Piaski – 64

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska sierpień 2023 r.
4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Piekary, Piekarki) Piekary – 60

Piekarki – 30

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wrzesień 2023 r.
5. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Praca, Poraj) Praca – 40

Poraj – 35

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska październik 2023 r.
6. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Rokszyce, Radziątków) Rokszyce – 123

Radziątków – 63

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska listopad 2023 r.
7. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Rokszyce Drugie, Stradzew) Rokszyce Drugie – 164

Stradzew – 44

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska grudzień 2023 r.
8. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Wola Rokszycka, Siomki) Wola Rokszycka – 55

Siomki – 310

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska styczeń 2024 r.

 

9. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Wola Krzysztoporska) Wola Krzysztoporska – 657 Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska luty 2024 r.
10. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy ( Woźniki, Woźniki Kolonia) Woźniki – 110

Woźniki Kolonia – 61

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska marzec 2024 r.
11. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy ( Wygoda, Żachta) Wygoda – 113

Żachta- 37

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska kwiecień 2024 r.
12. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Blizin, Borowa) Blizin – 64

Borowa – 86

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska maj 2024 r.
13. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Bogdanów, Bogdanów Kolonia) Bogdanów – 165

Bogdanów Kolonia – 50

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska czerwiec 2024 r.
14. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Budków, Bujny) Budków – 29

Bujny – 601

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska  lipiec 2024 r.
15. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Glina, Gąski, Gomulin) Glina – 121

Gąski – 99

Gomulin – 297

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska sierpień  2024 r.

 

16. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Gomulin) Gomulin – 297 Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wrzesień 2024 r.
17. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Gomulin Kolonia) Gomulin Kolonia – 241

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska październik 2023 r.
18. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Kacprów, Jeżów) Kacprów – 81

Jeżów – 118

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska listopad 2024 r.
19. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Kamienna, Kozierogi, Kargał Las) Kamienna – 40 Kozierogi – 48

Kargał Las – 27

 

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska grudzień 2024 r.
20. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Krężna, Krężna Kolonia) Krężna – 154

Krężna Kolonia- 83

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska styczeń 2025 r.
21. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Krzyżanów, Laski) Krzyżanów – 99

Laski – 52

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska luty 2025 r.
22. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Ludwików, Miłaków, Moników) Ludwików- 18 Miłaków- 29

Moników- 25

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska marzec 2025 r.
23. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Mąkolice, Mzurki) Mąkolice – 116

Mzurki- 54

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska kwiecień 2025 r.
24. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Majków Duży, Oprzężów) Majków Duży – 145

Oprzężów – 110

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska maj  2025 r.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Wola Krzysztoporska, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się nieczystości ciekłych systematycznie, zapobiegając przepełnianiu zbiorników i wycieku nieczystości do gruntu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie gminy Wola Krzysztoporska, z którymi należy podpisać umowy:

  1. Zakład Usług Komunalnych Ireneusz Czajka, ul. Michałowska 114, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 601-266-596.
  2. Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Czajka, ul. Michałowska 114, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 601-266-596.
  3. Wywóz Nieczystości Kazimierz Fila, Wiktorów 2, 97-400 Bełchatów, tel.: 692-184-093.
  4. Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne Sławomir Gładys, Mzurki 30, 97-371 Wola Krzysztoporska, tel.: 512- 328-421.
  5. Usługi Asenizacyjne KUKUŚ, Krzemieniowice 2, 97-350 Gorzkowice, tel.: 508-014-126.
  6. Usługi Asenizacyjne Rafał Hochman, Kamienna 13, 97-371 Wola Krzysztoporska, tel.: 609-434-455.
  7. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel.: 800-000-800.
  8. TOI-TOI Polska, Płochcińska 29, 03-044 Warszawa, tel.: 22 811-61-44.

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Plan Kontroli 1 MB 187