Woda lecąca z kranu
Gospodarka komunalna

Nowe taryfy dla wody i ścieków

Od 12 kwietnia na terenie gminy Wola Krzysztoporska obowiązywać będą nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe stawki zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie obowiązywać będą przez trzy lata (z uwzględnieniem podwyżek po każdym zakończonym roku). […]

Gospodarka komunalna

Chcesz odbierać nieczystości – pobierz wniosek!

Na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie m.in. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. […]