Nowe taryfy dla wody i ścieków

Woda lecąca z kranu
Fot. Pixabay

Od 12 kwietnia na terenie gminy Wola Krzysztoporska obowiązywać będą nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe stawki zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie obowiązywać będą przez trzy lata (z uwzględnieniem podwyżek po każdym zakończonym roku).

Działając w trybie art. 24 e ust. 2 i 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska na okres 3 lat. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 12.04.2022 r.

O 12 kwietnia 2022 r. przez najbliższy rok indywidualni odbiorcy płacić będą:

Za 1 m sześc. wody:
2,56 zł netto (plus 8% VAT) – 2,76 zł brutto
(było 2,39 zł netto – 2,58 zł brutto)

Za 1 m sześc. ścieków:
3,75 zł netto (plus 8% VAT) – 4,05 zł brutto
(było 3,47 zł netto – 3,75 zł brutto)

Szczegółowe stawki dla różnego typu odbiorców w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Taryfy woda i ścieki 12.04.2022 6 MB 233