Uwaga! Zagrożenie przekroczenia poziomu pyłów

Polska - stan zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Uwaga! Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 µg/m3 – wartość 24-godzinna) na obszarze województwa łódzkiego. Przyczyną może być m.in. napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina).

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia – 02.10.2020 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 dnia 02.10.2020 r. do godz. 24.00 dnia 02.10.2020 r.
Przyczyny: napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina), warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu. Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.
Szczegóły w załączeniu.

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: https://www.wios.lodz.pl/ lub http://www.powietrze.lodzkie.pl/
oraz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Powiadomienie 3_02.10.2020. 373 KB 244