Wakacje po trudnym roku szkolnym

Grupa absolwentów Szkoły Podstawowej w Bujnach z wychowawczynią

Zakończył się trudny, naznaczony pandemią i zdalnym nauczaniem rok szkolny. Dziś (25 czerwca) mury swoich placówek na dwa miesiące przerwy (miejmy nadzieję, że nie na dłużej) opuściło 1186 uczniów z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Aż 121 uczniów po wakacjach nie wróci już do swoich starych szkół – to tegoroczni absolwenci, którzy będą kontynuować naukę w szkołach średnich. W pełny tryb nauki szkolnej wejdą za to ci, którzy w tym roku skończyli tzw. „0”, a było ich na terenie gminy 143.

A ilu uczniów edukowało się w tym roku w poszczególnych szkołach?
SP Bogdanów – 70
SP Bujny – 130
SP Gomulin – 381
SP Krzyżanów – 121
SP Parzniewice – 115
SP Wola Krzysztoporska – 369

Kończąc ten zdominowany zdalnym nauczaniem rok szkolny, nauczyciele życzyli swoim wychowankom bezpiecznego i przede wszystkim zdrowego powrotu do lekcji stacjonarnych po wakacjach.

A tak kończyli naukę uczniowie Szkoły Podstawowej w Bujnach.
Fot. Anna Wiktorowicz