XXX sesja Rady Gminy już w piątek

Radni przy stolikach podczas sesji Rday Giny Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXX sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej KUBUSIE w Wolborzu w ramach wspierania osób niepełnosprawnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bujny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej:
https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.