Z sołtysami o modernizacji gospodarstw, inwestycjach i suszy

O możliwości zdobycia funduszy na modernizację gospodarstw rolnych, realizowanych w gminie inwestycjach i zmianach kryteriów dochodowych dla potrzeb opieki społecznej – m.in. o tym 30 września dowiedzieli się sołtysi z terenu gminy Wola Krzysztoporska podczas kolejnego spotkania z przedstawicielami władz gminy.

Najpierw jednak do ubezpieczania się na wypadek różnych zdarzeń namawiał przedstawiciel firmy oferującej ubezpieczenia rolnicze.
O środkach, jakie można uzyskać na modernizację gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), opowiedziała z kolei Elżbieta Michalak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na modernizację gospodarstw rolnych można będzie uzyskać dotacje w wysokości 200, 500 i 900 tys. zł, premie dla młodych rolników mogą sięgnąć 100 tys. zł, na restrukturyzację małych gospodarstw można dostać 60 tys. zł premii, dotacja na przetwórstwo i marketing produktów rolnych – to nawet 300 tys. zł. Szczegóły dostępne są stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nabory wniosków prowadzone będą w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 r.

O realizowanych zadaniach inwestycyjnych poinformował sołtysów Mieczysław Warszada, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska. Te najważniejsze to: zakończenie budowy odwodnienia w Oprzężowie (ok. 150 tys. zł), przygotowywanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (98 tys. zł), wdrożenie systemu e-podatki (23 tys. zł), place zabaw przy szkołach w Gomulinie, Krzyżanowie i Bogdanowie (ponad 284 tys. zł), wodociąg w Kacprowie (28 tys. zł), obwody oświetleniowe (dokumentacja projektowa) – 72 tys. zł.

Podsumowano też sprawę suszy. Jak się okazuje, w gminie Wola Krzysztoporska zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem uruchomiono procedury związane z szacowaniem strat. Powołano specjalną komisję, przedstawiciele urzędu pomagali rolnikom także w terenie. Zebrano 224 wnioski, ale do pomocy – zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego – zakwalifikowano zaledwie… 14 rolników. Może się więc okazać, że koszt obsługi przewyższy kwoty, jakie otrzymają rolnicy.

O zmianach kryteriów dochodowych dla potrzeb opieki społecznej poinformowała z kolei kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Filipek. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 października, konieczne jest więc złożenie nowych wniosków. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwać teraz będzie osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 514 zł. Zmieniają się także kwoty zasiłków rodzinnych i stałych (szczegóły GOPS).

Skarbnik gminy Wiesław Jagiełło przypomniał z kolei o następnej racie podatku, a sekretarz Dominik Ambrozik o przypadającej w październiku zbiórce odpadów wielkogabarytowych, nowym systemie dowozu dzieci do szkół, przygotowaniach do wyborów parlamentarnych oraz przypadającym na 15 października terminie zapłaty III raty za śmieci!
Swoje uwagi zgłaszali także sami sołtysi. Mówili m.in. o bieżących potrzebach dotyczących naprawy dróg (Lucynów, Mąkolice, Dąbrówka).