Altana dla integracji w Poraju

Drewniana altana w Poraju

W Poraju w ramach programu „Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pod nazwą „Budowa altanki w miejscowości Poraj”. Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Gminę Wola Krzysztoporska.

Łódzkie, dotacje 2023, sołectwo na plus - banerW ramach projektu zbudowano altanę wiejską z utwardzonym podłożem. – Wybudowana altana pozwoli realizować wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa Poraj oraz okolicznych miejscowości, które będą budować świadomość obywatelską i tożsamość lokalną. Będzie to miejsce do organizacji warsztatów tematycznych, zebrań sołeckich, pikników integracyjnych czy spotkań KGW Poraj – dodają przedstawiciele sołectwa.
Koszt projektu wyniósł 41.964 zł, w tym dotacja z budżetu województwa łódzkiego to 12.000 zł, a udział z budżetu gminy Wola Krzysztoporska to 29.964 zł.