Publiczny transport zbiorowy – zmiany w przebiegu tras

wnętrze outobusu z siedzeniami

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20.11.2023 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz propozycji mieszkańców gminy w zakresie tworzenia sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy, informujemy o wprowadzonych zmianach w przebiegu tras.

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) dokonuje się  zmiany pkt. 3 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 20.11.2023 r., który otrzymuje brzmienie:

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, tj.:

 

l.p Relacja trasy
1 Gomulin – Rokszyce — Kargał Las — Rokszyce Drugie — Gomulin — Majków Duży — Rokszyce —Rokszyce Drugie — Kargał Las — Gomulin — Oprzężów — Piekarki – Gomulin
2 Gomulin – Rokszyce -Rokszyce Drugie – Oprzężów -Piekarki – Oprzężów – Gomulin Kolonia – Gomulin
3 Gomulin – Mąkolice – Piekary – Stradzew – Budków  – Mzurki – Gomulin
4 Gomulin – Majków Duży – Praca – Gomulin
5 Gomulin – Piekary – Woźniki-Kolonia – Woźniki – Żachta – Gomulin
6 Bogdanów — Kozierogi – Mąkolice – Bogdanów-Kolonia – Bogdanów -Miłaków – Moników – Borowa – Kamienna- Bogdanów
7 Krzyżanów – Glina — Piaski — Krzyżanów — Siomki — Krzyżanów — Piaski — Glina — Krzyżanów — Siomki — Krzyżanów
8 Parzniewice – Pawłów Górny  – Parzniewice  – Poraj –  Parzniewiczki  – Parzniewice
9 Wola Krzysztoporska- Ludwików – Laski – Blizin – Pawłów Dolny – Poraj – Parzniewiczki – Parzniewice – Pawłow Górny – Parzniewice
10 Wola Krzysztoporska — Krężna-Kolonia — Krężna — Wola Rokszycka – Wola Krzysztoporska —

Siomki — Gąski — Bujny

11 Wola Krzysztoporska –  Krężna-Kolonia – Krężna – Kacprów – Radziątków – Wola Krzysztoporska
12 Wola Krzysztoporska-Kacprów – Radziątków – Jeżów – Wygoda – Siomki – Wola Krzysztoporska
13 Pawłów Górny – Wygoda– Krzyżanów – Glina – Bujny
14 Bogdanów – Wola Krzysztoporska –  Krężna– Oprzężów – Rokszyce
15 Borowa – Bogdanów – Mąkolice – Woźniki – Gomulin – Majków Duży

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Publiczny Transport Zbiorowy - ogłoszenie 435 KB 64