Altana w Majkowie Dużym posłuży integracji

Drewniana altana ogrodowa

W sołectwie Majków Duży znajdował się już kolorowy plac zabaw z siłownią oraz boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę. A w ostatnim czasie, w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, powstała tam w ramach sołeckiego grantu drewniana altanka ogrodowa.

tablica ologowana - projekt współfinansowany z budżetu województwa łódzkiegoAltana, zlokalizowana w miejscu aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, zapewni schronienie w czasie deszczu czy też przed palącym słońcem.
Mieszkańcy tego sołectwa chętnie organizują wieczorne spotkania przy ognisku połączone ze wspólnym pieczeniem kiełbasek. Często się spotykają i rozmawiają, wspominając dawne czasy, śpiewają piosenki i tańczą. Teraz mają idealne miejsce sprzyjające integracji na świeżym powietrzu.

Inwestycja była współfinansowana w ramach grantu „Sołectwo na plus” związku z realizacją projektu pn. „Altanka ogrodowa – dla całego społeczeństwa”. Cały koszt wyniósł 23.370 zł, z czego 12.000 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego, a pozostałe 11.370 zł to środki gminne.
Dodatkowo – już poza realizacją projektu grantowego – ze środków gminnych w wysokości 9.000 zł wykonano utwardzenie pod altaną.