Azbest zniknie z 60 nieruchomości

zbest - eternit złożony na stertę

Gmina Wola Krzysztoporska w 2021 roku otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska w 2021 r.” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym roku mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji (ogółem w związku z prowadzonym naborem wpłynęło 60 wniosków).

Lpgo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - zielono-niebiesko-żółty kwadrat; obok nazwaPo przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia podpisano umowę z Wykonawcą zadania firmą – Huber z siedzibą w Górze Puławskiej. Prace polegać będą na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objętych będzie 60 nieruchomości.
Szacunkowa wartość zadania wynosi 47.626,10 zł, z czego dotację na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi kwota 42.863,00 zł.
Realizacja tego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnej społeczności z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafi z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i zostanie unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, jak i dla środowiska naturalnego.

www.wfosigw.lodz.pl