Prawie 160 ton azbestu zniknęło z terenu gminy

Na dwóch stertach leżą elementy eternitu azbestowego

Gmina Wola Krzysztoporska po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska w 2021 r.” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji. Tak jak co roku zadanie polegało na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - trójkolorowy kwadrat - zółty, niebieski, zielonyW wyniku realizacji zadania odebrano odpady z 60 nieruchomości o łącznej masie 159,819 ton.
Odbiorem i transportem odpadów zawierających azbest zajęła się firma HUBER, Góra Puławska. Wartość zadania wynosi 47.626,06 zł, z czego dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi kwota 42.863 zł.
Ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko, na którym został unieszkodliwiony. Realizacja zadania niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia oraz na środowisko i zdrowie nas wszystkich.

www.wfosigw.lodz.pl