NABÓR DEKLARACJI NA WYMIANĘ PIECA!!!!!!!

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza NABÓR DEKLARACJI od osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o SKŁADANIE DEKLARACJI udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II, w terminie:

od 11.06.2018 r. do 18.06.2018 r.

w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska

 adres: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5

Deklaracje pobrać można ze strony internetowej Urzędu, dostępne są również bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:

– Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji, tel. 44 61 63 978, 44 61 63 976,

– Referat Budownictwa, tel. 44 61 63 973.

Środki na wypłatę dotacji pochodzić będą z programu pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Gminy Wola Krzysztoporska.

Gmina ma zamiar złożyć jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich osób, które zgłoszą swój udział w programie. Otrzymanie dotacji przez osoby fizyczne, uzależnione będzie od przyznania dofinansowania Gminie przez WFOŚiGW w Łodzi.

Dotację będzie można uzyskać na zadania polegające na trwałej likwidacji istniejących źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności.

Dofinansowaniem będą mogły być objęte koszty związane z wymianą źródła ciepła poniesione od daty zawarcia umowy między Gminą a osobą fizyczną do 30.09.2019 r.

Poziom dofinansowania wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż (dla źródeł ciepła o mocy do 40kW):

a) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny, piece 5 klasa/Ekoprojekt) 6 500 zł
b) dla kotłowni na biomasę (piece 5 klasa/Ekoprojekt) 12 000 zł
c) dla kotłowni gazowej, olejowej 12 000 zł
d) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 12 000 zł
e) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 15 000 zł
f) dla podłączenia do sieci cieplnej 10 000 zł
g) dla ogrzewania elektrycznego 10 000 zł

Przed  zgłoszeniem swojego udziału do programu KONIECZNE jest zapoznanie się
z wymogami Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II, przyjętymi przez WFOŚiGW w Łodzi (załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu).

 

UWAGI:

1. Zakupione nowe piece do kotłowni węglowej i na biomasę (lit. a i b), muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez WFOŚiGW w Łodzi (patrz załącznik nr 3 – w szczególności § 3 ust.2), m.in. nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

2. W przypadku, gdy WFOŚiGW w Łodzi przyzna Gminie dofinansowanie w mniejszej kwocie niż wnioskowana, o zakwalifikowaniu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

3. Osoby, które obecnie złożą deklarację na wymianę pieca, a wcześniej złożyły już deklarację udziału w projekcie dotyczącym zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła, muszą brać pod uwagę konieczność wycofania się z projektu dotyczącego pomp ciepła.

Załączniki:

1) Deklaracja udziału w programie

2) Deklaracja udziału – przykładowe wypełnienie

3) „Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” WFOŚiGW w Łodzi

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf komunikat wójta-PONE II 605 KB 629
2 doc Zał. 1 Deklaracja_PONE II-Wola Krzysztoporska 50 KB 823
3 doc Zał. 2 Deklaracja_PONE II-przykładowe wypełnienie 49 KB 695
4 pdf Zał. 3 Wytyczne WFOŚIGW-PONE II edycja 398 KB 677