Coraz więcej przedszkolaków i kolejne nowe przedszkole

Jeszcze nie tak dawno na terenie gminy Wola Krzysztoporska było jedno przedszkole. Od września tego roku będzie ich już pięć, a liczba dzieci, które mają możliwość korzystania z opieki przedszkolnej, stale rośnie.

W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Wola Krzysztoporska działały 4 przedszkola – jedno Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej i 3 przedszkola niepubliczne: w Woli Krzysztoporskiej, Gomulinie i w Bujnach, na które przyznawana była dotacja zgodnie z przepisami ustawy i uchwały Rady Gminy. Poza tym funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych w 6 publicznych szkołach podstawowych. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w gminie objętych było 399 dzieci.
To m.in. wynik działań gminy, która podjęła działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wspierając tworzenie przedszkoli poprzez wybudowanie na terenie gminy dwóch budynków dostosowanych do prowadzenia tego typu placówek. Mowa o Gomulinie i Bujnach, gdzie funkcjonują przedszkola niepubliczne.
Od września rusza kolejne – „Słoneczne Przedszkole” – tym razem w nowo wybudowanym obiekcie w Parzniewicach. W tej chwili trwa nabór do grup przedszkolnych, a zainteresowani będą mogli dokładniej przyjrzeć się obiektowi podczas Dnia Otwartego, który zaplanowano na 29 sierpnia (godz. 16.00 – 18.00). Na dzieci czekać będzie wiele atrakcji.

Warto też dodać, że trwa właśnie doposażanie oddziałów przedszkolnych w przy szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach projektu dofinansowanego w kwocie ok. 504.195 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.