Druhowie OSP rywalizowali w Piekarach

Tym razem w miejscowości Piekary odbyła się druga tura Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 28 czerwca do zawodów swoje reprezentacje wystawiło 15 funkcjonujących jednostek z terenu gminy Wola Krzysztoporska (poza jednostką OSP ze Stradzewa, która jest na etapie organizacji). Tradycyjnie swoją drużynę wystawił też samorząd gminny.

Uroczystą defiladę jednostek OSP otworzyła i później koncertowała dla licznie zgromadzonej publiczności istniejąca już ponad 100 lat orkiestra OSP z Bogdanowa pod batutą kapelmistrza Tadeusza Paździeja. Defiladę pododdziałów poprowadził komendant gminny Mirosław Jakubczyk, który złożył także meldunek wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi. Licznie przybyłych gości i radnych na czele z przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką i wójtem gminy Wola Krzysztoporska witał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki
Zawody rozpoczęły się nietypowo – bo od wręczenia medali i pucharów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, wywalczonych podczas pierwszej części zawodów – 14 czerwca w Woli Krzysztoporskiej.
Przybyłe na zawody drużyny OSP prezentowały wysoki poziom wyszkolenia, a druhowie seniorzy uzyskali następujące lokaty:

I miejsce – OSP Wola Krzysztoporska
II miejsce – OSP Mąkolice
III miejsce – OSP Jeżów
IV miejsce – OSP Krężna
V miejsce – OSP Krzyżanów
VI miejsce- OSP Bujny
VII miejsce – OSP Woźniki
VIII miejsce – OSP Gomulin
IX miejsce – OSP Rokszyce
X miejsce – OSP Piekary
XI miejsce – OSP Blizin
XII miejsce – OSP Parzniewice
XIII miejsce – OSP Bogdanów
XIV miejsce – Majków Duży
XV miejsce – OSP Oprzężów

Po zakończeniu zawodów nikt nie czuł się przegrany, ponieważ wszystkie drużyny otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody, a zwycięzcy dodatkowo otrzymali puchary i podziękowania finansowe ufundowane przez gminę Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu strażackiego.
– Tegoroczne zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności strażackich, jak też i widowiskiem na miarę oczekiwań licznie zgromadzonej publiczności z miejscowości Piekary i terenu gminy Wola Krzysztoporska, gminy Grabica, a nawet Piotrkowa Trybunalskiego .Wspaniałą atmosferę rywalizacji i zabawy do końca podtrzymywali i podkreślali przybyli na zawody przedstawiciele władz ZOSP RP i gminy Wola Krzysztoporska, którzy wręczali wywalczone trofea. Największy aplauz drużyn pożarniczych, strażaków i publiczności wzbudziła decyzja drużyny samorządowej, która tradycyjnie zrezygnowała z wywalczonej nagrody i przekazała ją na rzecz drużyn uczestniczących w zawodach – podsumowuje Jan Czubała z Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
Zawody zakończyły się we wspaniałej atmosferze Ceremonii zamknięcia dokonał tradycyjne komendant gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej.