Działki w Bujnach sprzedane

młotek (jak przy licytacjach) na klawiaturze komputerowej

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U
z 2014 roku poz. 1490 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2021 roku
w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu :

  1. Nieruchomość niezabudowana mająca urządzoną księgę wieczystą nr PT1P/00104367/5, oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 127 o pow. 0,53 ha, położona w obrębie Bujny.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 8

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 57 900,00

Wadium – 5 800,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 90 000,00 zł

Osoby ustalone na nabywcę nieruchomości – Grażyna i Krzysztof małż. Głowaccy

 

II Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2021 roku

w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu :

  1. Nieruchomość niezabudowana mająca urządzoną księgę wieczystą nr PT1P/00104367/5, oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 293/1 o pow. 0,89 ha, położona w obrębie Bujny.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 129 800,00 zł

Wadium – 13 000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 131 000,00 zł

Osoby ustalone na nabywcę nieruchomości – Grażyna i Krzysztof małż. Głowaccy

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach przetargów Bujny 332 KB 174