Fonoholizm –hit czy kit?

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy pogadanki i konkursu plastycznego, który w listopadzie odbył się w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.

Pogadankę na temat fonoholizmu, czyli uzależnienia od Internetu w telefonie z uczniami klas IV, V i VI przeprowadzili 21 listopada przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim – K. Osowska i B. Czerwiński oraz pedagog szkolny M. Kordowiak-Sima.
Jednocześnie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt.:„ Fonoholizm – hit czy kit?”, w którym 1 miejsce zajęła Nadia Pisarek – ucz. klasy V, 2 miejsce – Aleksandra Drzynicka ucz. klasy VI, a 3 miejsce przypadło Sewerynowi Ryżewskiemu, ucz. klasy VI.
Praca Nadii Pisarek weźmie udział w kolejnym etapie konkursu.

Fot. SP Krzyżanów