Głosuję – To Proste! Wybory Prezydenckie 2015

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 wyłonią osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. Na podstawie postanowienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015 I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015, zaś ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015.
Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75 a 100 dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Ponieważ pięcioletnia kadencja Bronisława Komorowskiego kończy się 6 sierpnia 2015, więc I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2015 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2015). Ostatecznie marszałek Sejmu zarządził wybory na 10 maja 2015. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00–21:00.

W przypadku nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów zostanie, zgodnie z Konstytucją, przeprowadzone 2 tygodnie później (czyli 24 maja) ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyć będzie 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce, zgodnie z art. 292 Kodeksu wyborczego, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczony będzie kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania (II tury) odracza się o dalszych 14 dni, czyli do 7 czerwca 2015.

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych). W tych wyborach możliwe jest głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75-go roku życia, a także niepełnosprawne mogą głosować przez pełnomocnika. Będą to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów kodeksu wyborczego z 2011 roku. (źródło: Wikipedia)

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 jpg Plakat informacyjny Plakat przygotowany na zlecenie KBW przekazujący podstawowe informacje dot. głosowania w najbliższych wyborach
119 KB 550
2 jpg Głosowanie korespondecyjne Informacja na temat prawidłowego głosowania korespondencyjnego
101 KB 602