Ile azbestu zniknęło z terenu gminy?

Azbest - tzw. eternit owinięty folią, składowany na paletach, na trawie

Na przełomie 2020/2021 roku mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji (w oparciu o nabór wniosków przeprowadzony w I połowie 2020 roku). Już od wielu lat na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” gmina Wola Krzysztoporska pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Również w 2020 roku udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie, którym zostało objętych 57 nieruchomości, z których łącznie odebrano odpady azbestowe w ilości 126,443 Mg.
Wartość zadania wyniosła 40.284,74 zł (kwota brutto), z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwotę 33.570,00 zł (kwota netto), a wkład gminy Wola Krzysztoporska – 3.730,69 zł (kwota netto).
Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
Kolejnych 59 wniosków złożonych przez mieszkańców oczekuje na realizację w roku 2021 i będą one zrealizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Realizacja tego zadania ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem całego projektu jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i został unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, jak i dla środowiska naturalnego.

http://www.wfosigw.lodz.pl
http://www.zainwestujwekologie.pl