Jak zdobyć europejskie pieniądze?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych”.

Spotkanie odbędzie się w Bełchatowie – 5 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3087-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-xi-2-1-ksztalcenie-osob-doroslych pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00.