Kto chętny na pomoc żywnościową?

Produkty spożywcze w kartonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, która to skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
– 1.823,60 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
– 1.410 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Paczki żywnościowe będą wydawane jednorazowo, w miejscu i czasie wskazanym przez GOPS. Rozpoczęcie dystrybucji uzależnione jest od dostaw w Banku Żywności.
Zestaw artykułów spożywczych przysługujących dla jednego odbiorcy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus obejmuje:

 

LP Nazwa towaru Waga sztuki Jednostka miary Ilość sztuk w zestawie rocznym
1 Powidła śliwkowe 0,3 kg 1
2 Makaron jajeczny świderki 0,5 kg 4
3 Mleko UHT 1 l 2
4 Szynka wieprzowa mielona 0,3 kg 3
5 Cukier biały 1 kg 2
6 Olej rzepakowy 1 kg 2

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 6) w celu wystawienia skierowania na podstawie weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny lub osoby za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod adresem Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Do pobrania:
skierowanie
oświadczenie
objaśnienie
klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Logotypy Banku Żywności, Unii Europejskiej, ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Klauzula Informacyjn RODO 70 KB 91
2 pdf Objaśnienie 193 KB 62
3 pdf Oświadczenie 17 KB 72
4 pdf Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej 83 KB 99