Minister Andrzej Lewiński opowie w Woli Krzysztoporskiej o ochronie danych osobowych

Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych zaczną obowiązywać od maja 2018 roku, ale już dziś trzeba się zacząć przygotowywać do ich wdrożenia.

Dzięki uprzejmości ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej zorganizowane zostanie BEZPŁATNE szkolenie z tego zakresu.
Serdecznie zapraszamy na nie przedstawicieli samorządów, placówek oświatowych, biznesu i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Gmina Wola Krzysztoporska zaprasza na bezpłatne szkolenie
z zakresu nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
które przeprowadzi minister Andrzej Lewiński,
zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11 października 2016 r.
godz. 11.00 – 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej,
ul. Południowa 2

W programie szkolenia m.in.:

– zadania i obowiązki ADO i ABI w świetle najnowszych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,
– nowe rozwiązania w systemie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,
– rola, obowiązki i odpowiedzialność prawna Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
– ABI jego niezależność i samodzielność organizacyjna,
– ADO jako podstawowy podmiot w systemie ochrony danych osobowych.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestniczenia w szkoleniu drogą mailową:
a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl
lub pod numerem telefonu 695-700-301.