Można składać wnioski na mikrogranty

Jak to zrobić i na co mogą być przeznaczone środki z mikrograntów, o tym będzie się można dowiedzieć podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim już 2 października.
Zaproszeni są wszyscy aktywni mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy chcą zdobyć pieniądze na realizację lokalnych inicjatyw.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Powiatem Piotrkowskim i Miastem Piotrków Trybunalski zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Mikrograntów Łódzkie na Plus.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się 2 października 2019 o godz. 13.00 w Filii Biblioteki Pedagogicznej, Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 122e.

Od 23 września do 14 października 2019 będzie można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.
Mikrogranty w wysokości od 2000 do 5000 zł będzie można otrzymać m.in. na:
– lokalne wydarzenia kulturalne
– imprezy sportowe
– działania edukacyjne
– małą infrastrukturę
– działania ekologiczne
– aktywizację seniorów
– zajęcia dla dzieci
– i wiele innych…

Dla kogo:
– dla grup nieformalnych (3 osoby pełnoletnie) we współpracy z organizacją pozarządową
– dla organizacji pozarządowych
– dla kół gospodyń wiejskich
– dla ochotniczych straży pożarnych
– dla grup parafialnych

Pula środków na mikrogranty to 850.000 zł

Nabór wniosków w okresie: 23 września – 14 października 2019.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na www.opus.org.pl (zakładka konkursy).