Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.1867 ), informuję, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

  • Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 97-371 Wola Krzysztoporska.

2.Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

  • Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

  • listopad 2018 roku.

5. Zmiana informacji:

  • Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1867), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
40 KB 453