Ogrzewanie Domu Ludowego w Wygodzie

sala domu ludowego, a w niej nowe ogrzewanie

W Domu Ludowym w Wygodzie jest już ogrzewanie. Sołectwo Wygoda, jako jedno z siedmiu na terenie gminy Wola Krzysztoporska, otrzymało w tym roku dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacja celowa uzupełnione o wkład własny gminy pozwoliła zrealizować ten projekt.

Logo projekt wspólfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego; na górze herb województwa łódzkiegoW ramach zadania dokonano zakupu i montażu dwóch naściennych jednostek grzewczo-chłodniczych o mocy grzewczej 4 kW każda. Pomieszczenie ogrzewane jest poprzez nawiew ciepłego powietrza.
Urządzenie zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie Domu Ludowego niezależnie od pory roku (dotąd było to możliwe tylko wtedy, kiedy pozwalała na to temperatura). Da też możliwość szerszej działalności Kołu Gospodyń Wiejskich, które przez cały rok będzie mogło organizować spotkania dla społeczności lokalnej – festyny rodzinne, zabawy dla dzieci, andrzejki itp.
Urządzenie sprawdzi się nie tylko zimą, ale i latem, ponieważ może służyć jako jednostka chłodząca w upalne dni. To zdecydowanie poprawi komfort użytkowania budynku i jego całoroczne wykorzystanie. A każde wspólne działanie wzmacnia integrację lokalnej społeczności.
W realizację projektu zaangażowali się też mieszkańcy (KGW Wygoda i sołtys pomagali podczas prac montażowych).
– Ten zakup jest na pewno wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet, pogłębia współpracę oraz daje możliwość działań na rzecz środowiska wiejskiego. Dzięki temu będziemy promować naszą wieś i całą gminę Wola Krzysztoporska – dodają członkinie KGW Wygoda.

Całkowity koszt projektu to 17.330,70 zł. Dofinansowanie w ramach grantu „Sołectwo na Plus” to 10.000 zł. Różnicę, czyli 7.330,70 zł z własnego budżetu pokryła gmina Wola Krzysztoporska.