Pokazaliśmy nasze parki

Wójt przy projektorze pokazuje przezentacje o parku

Jak wyglądają zrewaloryzowane parki na terenie gminy Wola Krzysztoporska i jak udało się zdobyć środki na sfinansowanie prac? O tym wszystkim opowiedział wójt gminy Roman Drozdek podczas konferencji pt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która 19 listopada odbyła się Uniejowie.

Wola Krzysztoporska znalazła się pośród pięciu gmin z terenu województwa, które zaprezentowały przykłady rewaloryzacji zabytkowych parków. Wójt Roman Drozdek opowiedział i przedstawił dwa gminne parki – w Parzniewicach i Woli Krzysztoporskiej – którym w ostatnich latach dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udało się przywrócić dawną świetność.
Prezentacje samorządów poprzedziły wystąpienia fachowców, którzy mówili m.in. o wsparciu dla jednostek samorządu terytorialnego na działania z zakresu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i instrumentach prawnych ochrony parków zabytkowych w Polsce.
Organizatorami konferencji były: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Narodowy Instytutu Dziedzictwa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Fot. A. Wiktorowicz