Sesja Rady Gminy 19 sierpnia

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 roku (piątek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2022/2023.
7. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej:
https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.