Smog zabija!

Szanowni Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska, przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów komunalnych w domowych paleniskach!

Oddychając zanieczyszczonym powietrzem, stajemy się „filtrem” wyłapującym toksyny, które kumulując się w organizmie – zatruwają. Szczególnie narażone są dzieci!
W spalinach pochodzących ze spalania odpadów (wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, gum, sklejek, płyt wiórowych) znajdziemy: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie (takie jak kadm, rtęć), ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Osoba decydująca się na spalanie odpadów w domowych warunkach naraża siebie i domowników na stały kontakt z substancjami groźnymi dla zdrowia i życia (przy częstym otwieraniu paleniska dym cofa się i zanieczyszcza powietrze w mieszkaniu substancjami należącymi do związków kancerogennych – rakotwórczych). Truje i rujnuje zdrowie również sąsiadów.
Palenie śmieci to zbrodnia przeciwko nam wszystkim!!! Nieważne, czy jest to wynik niewiedzy, czy lekceważenia przepisów prawa: za spalanie odpadów w domowym palenisku grozi kara aresztu lub grzywny w kwocie do 5000 zł (na podstawie art. 171 ustawy o odpadach).

Czego nie wolno Ci spalać?
• plastikowych pojemników i butelek po napojach;
• zużytych opon i innych odpadów z gumy;
• przedmiotów z tworzyw sztucznych, sztucznej skóry, ubrań;
• elementów drewnianych pokrytych lakierem;
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin;
• opakowań po farbach i lakierach oraz pozostałości farb i olejów;
• plastikowych toreb z polietylenu;
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Przypominamy, że powstające w gospodarstwach domowych odpady powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach. Odpady, które ze względu na charakter lub gabaryty nie mogą znaleźć się w pojemnikach, można przekazać – posegregowane – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22 (czynny w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 18:00).