Szkoła w Gomulinie z tytułem „Szkoły Demokracji”

Grupa młodzieży z opiekunką na tle wejścia do szkoły

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie otrzymała prestiżowy tytuł „Szkoły Demokracji”, który poświadcza, że placówka wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. W podjętych działaniach szkoła udowodniła, że odbywają się tu demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego, uczniowie mogą swobodnie działać, władze samorządu i dyrekcja komunikują się z młodzieżą, wspólnie podejmuje się najważniejsze decyzje, a szkoła jest otwarta na różne wartości.

Grupa młodzieży z opiekunką na tle wejścia do szkołyA wszystko to dzięki zespołowi uczniów z klasy VIIIa w składzie: Patrycja Chojwa, Marta Filipczak, Wiktoria Gajda, Martyna Kowalczyk, Marcelina Mazerant, Maja Wiórek, Karol Kaczmarek, który pod kierunkiem Ewy Maciołek (nauczycielki wiedzy o społeczeństwie i historii) w październiku 2021 r. przystąpił do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Przez kilka miesięcy uczniowie uczestniczyli w szkoleniach liderskich oraz realizowali wybrane działania. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie uczyła się kompetencji społecznych, budowania relacji, rozwiązywania problemów, osiągania założonych celów, współdecydowania o swoim otoczeniu.
Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Gomulinie– W tegorocznej, III edycji projektu wzięły udział 72 szkoły z całej Polski, a nasza placówka jest jedną z sześciu w województwie łódzkim, które uzyskały certyfikat – dodaje Ewa Maciołek.
Fot. SP Gomulin