Sprzedaż młotek na klawiaturze
Gospodarka komunalna

Garaż do wynajęcia

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu oznaczonego numerem 1, znajdującego się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki nr 19, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Garaż do wynajęcia

ZARZĄDZENIE NR 66/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się (garaż oznaczony numerem 3 ) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Garaż do wynajęcia

ZARZĄDZENIE NR 58/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem w którym znajduje się ( garaż oznaczony numerem 1 ) stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie przetargowym. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Garaż w Parzniewicach do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 151/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (garażu) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże, oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Gospodarka komunalna

Najem lokalu w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 136/18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (garażu) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże, oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Gospodarka komunalna

Jaki czynsz za garaż?

ZARZĄDZENIE NR 135/18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu dla lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]