Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - plakat z mapka terytorium
Pozostałe informacje

Raport z konsultacji społecznych MOF

Gminy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów przystąpiły do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów 2021-2030. Publikujemy „Raport z konsultacji społecznych”. […]

Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - plakat z mapka terytorium
Pozostałe informacje

Jakie inwestycje w MOF? Zapraszamy do konsultacji!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. […]