Uwaga! Ktoś podszywa się pod inspektorów!

Uwaga rolnicy! Ktoś podszywa się pod inspektorów weterynaryjnych, dokonujących kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną! Jak rozpoznać tego prawdziwego inspektora?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim, w związku ze zdarzającymi się przypadkami podszywania się osób pod inspektorów weterynaryjnych, dokonujących kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, informuje, że inspektor lub urzędowy lekarz weterynarii przed przystąpieniem do kontroli powinien wylegitymować się następującymi dokumentami:
– legitymacją służbową lub dowodem osobistym,
– imiennym upoważnieniem do kontroli wystawionym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim,
– oraz powinien posiadać odznakę identyfikacyjną.

Ponadto żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, bez ubrania ochronnego.
Kontrolowany właściciel gospodarstwa ma prawo zweryfikować kontrolującego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 646 44 04.