Sprzedaż działki w Piekarach

Przetarg

Uwaga! Do sprzedania działka w Piekarach. Nabywcami mogą być tylko rolnicy indywidualni.

Wyciąg z ogłoszenia wójta gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obrębie Piekary stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
[zł]
Wadium
[zł]
Nr KW
 

 

399

 

1,02ha Grunty rolne 48 000,00  

 

2 400,00

PT1P/00089380/0 brak planu miejscowego
oraz decyzji
o warunkach zabudowy
zwolnione z VAT

 

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 55/23 z dnia 6 czerwca 2023 roku.

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych spełniających warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się 4 październik 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy  nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 29 września 2023 roku.

 Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz przesłanie sołtysowi miejscowości Piekary.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr 44 616 39 75. 

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc ogłoszenie o przetargu_Piekary 2 MB 137
2 pdf ogłoszenie o przetargu - Piekary 223 KB 234